- Nowa generacja udaru dwukierunkowego - Jedyna na rynku z blokadą udaru - Jedyna na rynku o mocy 242 Nm przy ciśnieniu 26 Mpa - Możliwość pracy do 30 Mpa - Najlepszy stosunek mocy do masy - Napędzana silnikiem obiegowo-krzywkowym - Spełniają wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: 98/37/WE, 94/9/WE a także   wymagania Polskich Norm: PN-EN 792-3:2002, 792-5:2002, 13463-1:2003 Wiertarka hydrauliczna HD-80 oraz jej odmiany HD-80I i HD-80IB przeznaczona jest do  wiercenia otworów  w węglu i skałach średnio twardych i twardych przy użyciu typowych  górniczych żerdzi wiertniczych do  wierceń obrotowych tj. żerdzi śrubowej rombowej lub  żerdzi spiralnej żebrowej oraz raczka, natomiast  odmiana HD-80M przeznaczona jest głównie  do prac ślusarskich wszędzie tam gdzie konieczne jest  wykonanie otworów w konstrukcjach  maszyn, urządzeń i obudów górniczych.    Odmiana wiertarki hydraulicznej HD-80I została wyposażona w udar mechaniczny, natomiast  odmiana  wiertarki hydraulicznej HD-80IB została jeszcze dodatkowo wyposażona w blokadę  udaru. Udar w tych  urządzeniach należy traktować jako element wspomagający wiercenie,  którego zadaniem jest poprawa  postępu wiercenia. Częstotliwość udaru zależy od prędkości obrotowej wiertarki i jest on wywołany siłą  docisku narzędzia do podłoża. Blokada udaru  pozwala na czasowe wyłączenie udaru dając możliwość  połączenia najlepszych cech  wiertarki bez udaru jak i wiertarki udarowej a załączenie blokady udaru nie  wpływa na pogorszenie parametrów  technicznych wiertarki. Blokada udaru umożliwia wykorzystanie  pełnych możliwości wiertarki w zależności od  bieżących potrzeb.   Odmiana wiertarki hydraulicznej HD-80M została jest wyposażona w uchwyt Morse’a MK3, co  umożliwia  bezpośrednie wykorzystanie wierteł maszynowych lub zamocowanie na trzpieniu  standardowego uchwytu  wiertarskiego BORKOP. Przy zastosowaniu odpowiedniej redukcji  do wiertarki HD-80M można tak jak w  HD-80 zamocować żerdzie do wierceń obrotowych, co  daje również możliwość wykonywania otworów w  węglu i skałach średnio twardych jednakże podstawowym jej zastosowaniem są prace ślusarskie. Wiertarka HD-80 oraz jej wszystkie odmiany mogą być stosowane w podziemnych  zakładach górniczych w  wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c”  niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A”  lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.    Wiertarka hydrauliczna HD-80 oraz jej odmiany HD-80M, HD-80I i HD-80IB znajduje również zastosowanie  przy  drążeniu tuneli i chodników m.in. w budownictwie drogowym a także przy wszystkich pracach  budowlanych i  konstrukcyjnych wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba kotwienia i spinania istniejących  konstrukcji  budowlanych i ścian budynków oraz kotwienia konstrukcji budowlanych do podłoża i skały  nośnej górotworu  oraz wykonywania otworów technicznych i instalacyjnych m.in. w betonie i asfalcie oraz  w do wykonywania  otworów ziemnych przy budowie ogrodzeń, w ogrodnictwie i geodezji.    Wszystkie odmiany wiertarki HD-80 mogą być zasilane niskoprocentową emulsją wodno-olejową HFA,  cieczą  trudnopalną HFC lub olejem hydraulicznym z górniczych instalacji obudów zmechanizowanych,  instalacji  hydraulicznej maszyn przemysłowych i budowlanych lub oddzielnych agregatów hydraulicznych  za pomocą  standartowych złączy hydraulicznych Stecko, Walterscheid, Parker i in. w tym szybko złączy  hydraulicznych  zgodnie z potrzebami zamawiającego lub odbiorcy.  Nasi klienci
1) Wartości z wyjątkiem 2) i 3) dotyczą wszystkich odmian wiertarki HD-80. 2) Wartości dotyczą wiertarki HD-80I oraz HD-80IB w konfiguracji z załączonym udarem. 3) Wartości dotyczą wyłącznie odmiany HD-80M przy zastosowaniu wierteł      maszynowych ze stożkami Morse’a MK3, MK2 i MK1 ze stożkami redukcyjnymi oraz     wierteł do uchwytu B22 - w przypadku wiercenia w metalach i twardych materiałach       zaleca się max. średnicę wiertła Ø20 mm. 4) Podano w stanie suchym bez narzędzia, tulei redukcyjnych i węży. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji i parametrów technicznych wyrobu. Poszczególne rozwiązania techniczne wiertarki HD-80 i jej odmian zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego i podlegają ochronie prawa autorskiego.